Dąbrowica

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
im. Mikołaja Kopernika
Dąbrowica 67
32-744 Łapczyca
Tel: 14 68 55 210
email: dabrowica@szkolagminabochnia.pl
www.dabrowica.szkolagminabochnia.pl